Twist

Oliver Twist

Moje vyznamenania
br0nski
ruske 'ockovanie' na ukrajine nevidis Zdroj: fb.policiasr
 
maxhardcore
zaostalí náboženskí fanatici
 
macska
můj útok Zdroj: rouming.cz
 
maxhardcore

Pokrytectvo
Vždy keď Slováci hovoria o banderovcoch na Ukrajine, je nutné im pripomenúť napríklad Slovenský štát.
Vždy keď hovoria, ako Banderovci slúžia v armáde, spomeniem si na fotky Alexandra Macha, ktorému pomohol vyhnúť sa najvyššiemu trestu samotný "otec národa" Husák, Šaňo si veselo umrel v Bratislave na starobu, na slobode.
Aké právo máme my, Slováci, hovoriť o Banderovcoch ak v druhej svetovej vojne sme dobrovoľne odviedli 70 tisíc vlastných ľudí na smrť do koncentračných táboroch?
Akým právom môžeme hodnotiť ukrajinské dejiny, keď sme sa snažili od 1938 presadiť ešte v Československu rasové zákony, čo sa podarilo po úspešnom rozbití spoločného štátu.
Už od 1937 HSĽS úspešne brojila za fašizáciu našej republiky, pod potleskom davov na Slovensku, motto bolo jednoznačné, boj proti českému husitizmu a liberalizmu, boj proti židom, Slovensko pre Slovákov.
Je to celkom veľký paradox nie?
Zatiaľ čo Stepan Bandera sedel v koncentračnom tábore počas celej vojny, naši Tisovskí klérofašisti organizovali výpravy proti Čechom, Židom, Rómom a proti Sovietskému Zväzu.
Je až desivé, že Slováci sa tvária, že nič sa nedialo, pretože SNP nás spasila. Nie, my sme za Slovenského Štátu boli horší než Banderovci !!!
A aby nebolo málo, my mame v slovenskom parlamente už dve volebné obdobia neonacistickú stranu s ceckatým Voccom. Toto volebné obdobie sa tí nacistickí kokoti rozpadli na dve strany Národných Socialistov , teda NACISTOV .
Má teraz vojnový zločinec a botoxový trpaslík Putin začať denacifikáciu Slovenska? Vo Verkhovnej rade Ukrajiny nie je žiadna politická strana podobná našim náckom !!!

 
zmazany
vysvetlite mi to niekto
 
sarmantnateplaren
Praudu najdes len na socialnej sieti!
 
sarmantnateplaren

1. Ak vaša oblasť bola našou 500 rokov a stala sa vašou až počas posledných 50 rokov, ste okupant.


2. Ak je územie 500 rokov vaše a posledných 50 rokov naše, malo by patriť nám – hranice by sa nemali meniť.


3. Ak nám kraj patril pred 500 rokmi a potom už nikdy, mal by nám patriť ako kolíska národa.


4. Ak tam žije väčšina našich ľudí, tak by nám ten kraj mal pripadnúť – mali by mať právo na sebaurčenie.


5. Ak je v nejakej oblasti menšina našich ľudí, mala by patriť nám – pretože naša menšina by mala byť chránená pred útlakom.


6. Všetky vyššie uvedené pravidlá platia len pre nás, nikdy nie pre vás.


7. Náš sen o veľkosti je historickou nevyhnutnosťou. Vaše sny o veľkosti sú fašizmus.

 
analolytik
Rokovanie
 
pherkard

VĚDECKÝ SVĚTOVÝ FEKALISMUS
(Stručný úvod do teorie)

Vědecký fekalismus je světový názor, který můžeme definovat lapidární větou:
*VŠECHNO STOJÍ ZA HOVNO.*
Fekalismus jako světový názor existoval samozřejmě již v dávných dobách, ovšem lidé si jeho dosah a působení neuvědomovali. Toto období nazýváme obdobím fekalismu živelného. Lidé jestě zastávali názor, že ledacos stojí za hovno. Pokrok se ovšem zastavit nedá a tak postupně lidé, zastávajíc přírodní zákony, dostali se až k názoru, že za hovno stojí naprosto všechno.
Jednotliví fekalisté však toto tvrzení vykládali roztříštěně, nedovedli zdůvodnit jednotlivé stavy vývoje a děje. Toto období lze nazvat prefekalismem.
Později přišlo období tzv. neofekalismu, které hlásalo, že všechno nestojí za hovno. Toto období omylů naštěstí již pomynulo, neboť platnost věty tak obecné, jako základní věta fekalismu, nelze popřít. Potom tvrzení, že to ani za hovno nestojí, je nutno chápat jen jako extrémní, ostře vyhraněný případ.
Zkoumáme-li podrobně vývoj fekalismu v posledních desetiletích, zjistíme, že můžeme již přesně definovat 6 historických období:
1. Jeden sral na všechny - toto období již naštěstí pomynulo.
2. Všichni srali na jednoho- vzniklo kvalitatívní přeměnou období č. 1
a je již překonáno. Historici se dosud pouze neshodují v době, kdy k přeměně došlo.
3. Všichni serou na všechno- rovněž není přesně známo, kdy k přeměně
došlo.
4. Nebude na co srát.
5. Nebude co srát.
6. Nebude čím srát - vzhledem k prudkému vývoji možno přechod
k obdobím 4.- 6. očekávat v nedaleké budoucnosti.
Tolik úvodem.
Vývoj zatím dospěl k dnešnímu 3. období vědeckého fekalismu, kterožto stádium vychází a opírá se především o teorii průseru. Základní postulát již známe:
*VŠECHNO STOJÍ ZA HOVNO.*
Utopičtí fekalisté toto tvrzení považují za axióm, vědečtí fekalisté mohou toto tvrzení dokázat. Soustavným studiem a spolupráci předních vědeckých kapacit, bylo zjištěno, že průser, stejně jako hmota, vyplňuje prostor naprosto rovnoměrně a nepřetržitě, záleží pouze na teplotě a času (v době kvasu a varu např. hustota průseru roste).
Základní částicí, která je obsažená v každém atomu hmoty, je PRŮSERON.
Z toho vyplýva postulát:
*Průser je nezničitelný a nezadržitelný – proniká veškerou hmotou.*
Pokusně bylo zjištěno, že průser pronikne i silnými skupinami ekonómů. Při mnoha pokusech skupin parlamentních, státních a straníckých orgánů atd. zadržet průser, došlo k žalostnímu krachu. Jako takový vyplýva další postulát:
*Průser je permanentní.*
Jako takový se dá exaktně vyjádřit dvěma způpoby:
A. Jako průserový potenciál;
B. Jako tok průseru.
Oba pojmy se dají vesměs matematicky formulovat tak, aby se s teorii průseru mohli seznámit i nejširší masy (s praxi se denně seznamuje každý). K průserovému potenciálu:
Pohybuje-li se průser prostorem, vytváří kolem sebe průserové pole, jehož intenzita je dána hodnotou derivace bordelu B podle blbosti b:
......dB
Ip=––––––––
......db

Jednotky SI: Jednotkou blbosti je 1 mezinárodní BLB. Je to množství blbosti obsažené ve výroku:
*ŽIJEME LÉPE A RADOSTNĚJI.*
V praxi je táto jednotka příliš velká, proto se připouští zlomky: PIKO...., MIKRO..., MILI..., zejména pak velmi oblíbený je PIKOBLB. Pro stranícke a hospodářske akce a činy a kultúrní reformy atd. je naopak 1 BLB příliš málo, proto se používá KILO..., MEGA..., GIGA... nebo TERABLB.
Jednotkou bordelu je 1 PRDEL, což je množství 1 BLB/hod., které se vyvine činorodou práci v podmínkách vzájemného přátelství a porozumění při teplotě 20°C a tlaku 760 mm sloupce Hg. K toku průseru je třeba definovat tvar křivky, zvané RITOIDA. Podle této křivky se šíří průser do prostoru tak, aby v době co nejkratší zachvátil co nejvíce lidí. Rychlost šíření průseru může dosáhnout vysokých hodnot a blíží se často rychlosti světla (např. Posvítí-li si někdo na něco, vznikne průser okamžitě).
Zrychlování průseru nastává vždy, když v daném průseru se v prostoru vyskytne alespoň 1 PIKOBLB (kritické množství). Zrýchlení je přímo úměrné počátečnímu množství blbosti.
Zbývá ještě definovat přenos potenciálu nasranosti osoby A na osobu B. Potkají-li se dvě osoby, z nichž je jedna nasraná na potenciál A a druhá na potenciál B, jsou po rozchodu již nabity novými potenciály A´ a B´, přičemž platí:
..........A+B...............A+B
PnA´=–––––– +A PnB´ = –––––– + B
...........2.................2
Slovy: potkají-li se v prostoru dvě osoby mírně nasrané, rozcházejí se ještě nasranější.
Z toho plyne postulát:
Je-li jedna osoba nasraná a druhá nikoliv,po setkání je druhá osoba nasranější o to,oč více byla nasraná osoba první.
Táto je pak nasraná průměrně.
Zároveň je tím splněna podmínka toku průseru, kdy potenciál nasranosti je již tak vysoký, že nemůže dále překročiť svou hodnotu. V poslední době se naši vědečtí pracovníci ujali problematiky souvislostí mezi průserem a srandou. Jejich práce byla korunována úspěchem. Bádáním byla objevena antičástice PRŮSERON MÍNUS, která byla nazvaná SRANDON.
Rovněž byla objevena skutečnost, že průser je nejen nezadržitelný, ale při průchodu skupinou, která se pokusí průser zadržet, jeho množství logaritmicky vzroste.
Podmínkou ovšem je, aby v této skupině byl přítomen alespoň 1 PIKOBLB, což však je podmínka stoprocentně splnitelná a dokonce běžná.
Zjistilo se nezvratně, že při práci význačných osob se kumulují a skládájí částice, tzv. BORDELONy, což jsou elementární částice bordelu. Tyto jsou energeticky poměrně stabilní, ačkoliv v nich převládají kladné PRŮSERONy. Při nadměrném množství bordelu uvnitř skupiny se však BORDELONy začnou chovat neklidně (jako jaderná výbušnina) a dosáhne-li bordel svého kritického množství, stačí, aby 1 PIKOBLB vyvážil 1 PRŮSERON a dojde k explozi – řetězové reakci, při které se PRŮSERONy šíří rychlosti světla a shodně s Eisteinovou teorii, jejich hodnota hmoty vzroste.
Zároveň jsou ve stejných kvantech uvolňováný i SRANDONy. Tím dojde k dalšímu jevu, který se dá shrnout v postulát:
Vznikne-li explozi bordelu na jednom místě průser,
na druhém místě mají z toho srandu.
Zákonitost je ovšem vratná, takže tí, kteří měli srandu,
mají z toho po čase zákonitě průser.
Posledním zjištěním skupin bádatelů v tomto oboru je skutečnost, že průsery mohou existovat samostatně bez ANTIPRŮSERONů (SRANDONů), které naopak sami o sobě nejsou schopny existence, čili s každou srandou jde ruku v ruce průser. Ale průser může existovat samostatně a nabýt takových rozměrů, při nichž přestává každá sranda, o čemž svědčí řada praktických zkušeností z poslední doby.
Nezbývá tedy, než čekat, až postupným nahromaděním průserů dojde ke změně náboje a potenciálu PRŮSERONů na SRANDONy.

 
pherkard
Lepsi ako Vagnerovci
 
alt
Strata pamäte, alebo súdnosti Zdroj: www.facebook.com
 
jogi
Doteraz vždy naleteli
 
nijan

Prosím nekŕmte tú boľševickú mrzkú lúzu.

Živia sa pozornosťou.

 
lodovik

Ich nepriatelia si často podrobili ich krajinu a nazdávali sa, že z ich práce budú žiť naveky. Junáci prinášajú cisárovi na privítanie a na znak priateľstva chlieb a soľ. On však ich dary odmieta a odmieta aj ich slobodu a vyhlasuje ich za otrokov. Pyšným hlasom im povie, že rovnako ich vlasť ako aj všetky krajiny, ktoré povstali v boji proti Rímu, budú dobité, ľud zotročený a mladí junáci odvedení. Posli sa však jeho slov nezľaknú. Práve naopak, hľadia mu rovno do očí, bez strachu.

Vytasia meče a akoby jedným hlasom zvolajú „Mor ho!“. Cisár sa zo strachu vrhá medzi svoju družinu. Na povel sa každý vojak chytá zbrane a zrazu je celá slovenská družina obkľúčená rímskymi vojakmi. No posli nepriateľov nepočítajú a statočne bojujú. Sú si vedomí toho, že ich nepremôžu, ale ak už majú padnúť, tak nech padnú ako víťazi.

Junáci bojujú ako kedysi ich dedovia, čo bránili vlasť pred nájazdmi a ktorých mená sa stali nesmrteľnými v ľudových piesniach. Posli zomierajú ranení ale bez vydania hlásku, nikdy sa už nevrátia, padli v boji za národ. Stávaju sa morálnymi víťazmi. Po skončení boja stojí cisár na bojisku, ale nemá dôvod radovať sa. Vidí mŕtvych Slovanov, ale takisto aj hromady svojich vojakov ležiacich tam bez života.

--

Zacinam pocuvat hlasy, ktore obvinuju Ukrajincov z eskalovania vojny, pretoze sa brania. Tak len pre pripomenutie, co nasi predkovia povazovali za vzor statocnosti a lasky k vlasti.

Zdroj: www.zones.sk
 
maxhardcore
Sovietske rusko a jeho nepriatelia
 
br0nski
z antivaxera putinomil Zdroj: rouming
 
br0nski
V**** a Mier
 
juryno
Dezinformácie
 
jangaso
Digitálne zlato Zdroj: www.facebook.com
 
ph000
Poučenie: ústupky vedú k vojne... Zdroj: dennikn.sk/1568835
 
 
 
loader